e-Belajar
  Bab 9 : Perkembangan Di Eropah
 
GERAKAN REFORMATION
 
 1. berlaku di Eropah Barat pada abad ke 16.
 2. berasal daripada perkataan reform.
 3. bermaksud melaksanakan perubahan terhadap sesuatu untuk menghasilkan yang lebih baik
 4. mempunyai kaitan dengan agama Kristian
 5. kritikan terhadap Gereja Katolik
 6. berlaku banyak rasuah dan penyelewengan
 7. penjualan sijil Indulgence / surat pengampunan
 8. Martin Luther menentang amalan Indulgence dan ajaran Martin dikenali sebagi mazhab Protestan
 9. gereja Katolik mengendalikan Counter Reformatin sebagai jawapan kepada persoalan yang ditimbulkan oleh gerakan Protestan
KESAN ZAMAN REFORMATION:
 1. negara Eropah berpecah dan berperang mengikut mazhab masing-masing
 2. perbalahan agama telah mengakibatkan kemusnahan dan peperangan
 3. masyarakat Eropah tidak lagi dikuasai oleh satu mazhab sahaja.
 4. jangka panjang timbuk sikap toleransi antara penganut pelbagai mazhab Kristian
 5. kuasa gereja terhadap kerajaan berkurangan
KESIMPULAN:
Tamadun dapat berkembang dengan sempurna :
 • sikap toleransi pelbagai mazhab Kristian
 • wujud kesatuan pendapat
 
   
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=