e-Belajar
  Bab 6 : Kerajaan Islam dan Sumbangannya
 
Khalifah Umar bin al-Khattab


Pengenalan:
 • berasal daripada Bani Adi
 • keturunan Quraisy
 • nama sebenar : Umar bin al-Khattab bin Naufal
 • bersifat berani, tegas, berterus terang
 • dianggap Zaman Keemasan
 • digelar Amirul Mukminin (Panglima Agung Mukmin)
Perlantikan :
 • dicadangkan oleh Khalifah Abu Bakar
 • cadangan dipersetujui oleh para sahabat dan orang ramai.

Sumbangannya:

 1. POLITIK
 • memperkenalkan dasar pentadbiran  dan perlantikan pegawai
 • menubuhkan majlis syura
 • membahagikan jajahan takluk Islam kepada beberapa wilayah
 • melantik wali /gabenor sebagai ketuapentadbir awam dan panglima tentera
 • menubuhkan beberapa jabatan penting seperti Jabatan Tentera
 • menyususn sistem ketenteraan
 • membentuk tentera tetap dan tentera sukarela
 • tentera tetap diberi gaji dan pakaian seragam
 • markas tentera dibina di bandar utama
 • kubu pertahanan dibina di sempedanan
 • Jabatan Kehakiman dipisahkan daripada jabatan lain
 • Hakim diberi gaji bulanan yang tinggi(500 dirham)
         2.  SOSIAL
 • mengembangkan pengajaran al-Quran
 • menyediakan tempat pembelajaran di kawasan masjid
 • menghantar guru agama ke pelbagai wilayah untuk mengembangkan pendidikan
 • memeperkenalkan kalender Islam
        3.  EKONOMI
 • membina terusan dan tali air
 • rakyat digalakkan meneroka tanah baru untuk pertanian
 • mengusahakan tanah terbiar
 • memperkenalkan pelbagai cukai seperti cukai kharaj dan cukai jizyah
 • baitulmal telah didirikan
KESIMPULAN:
 
 
 
 
 

Kejayaan Khalifah-khalifah Zaman Khulafa al-Rasydin :
 • bertanggungjawab
 • tidak mementingkan diri
 • tidak mengamalkan kehidupan mewah
 • menitikberatkan kesejahteraan agama, rakyat dan negara
 • mengekalkan kebahagiaan rakyat
 
   
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free