e-Belajar
  SOALAN PERBINCANGAN
 

SOALAN 1

Tajuk : Penjelajahan dan penerokaan

a : Senaraikan sebab-sebab penjelajahan orang Eropah ke Timur.

b Apakah kesan penjelajahan orang Eropah terhadap masyarakat setempat?

 

SOALAN 2

Tajuk:  Reformation

a.   Berikan maksud Reformation.

b.   Nyatakan 3 idea penting yang diperjuangkan oleh Martin Luther.

c.   Berikan 3 kesan gerakan Reformation.

 

SOALAN 3

Tajuk:  Kedatangan Islam ke Asia Tenggara

a.  Nyatakan teori dan bukti kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari Tanah Arab.

b.  Jelaskan teori dan bukti yang mengatakan Islam datang ke Asia Tenggara dari China.

 
   
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=